Överförmyndarstatistik

Från och med den 1 januari 2015 lämnar alla överförmyndare/nämnder statistik om sin verksamhet. I förmynderskapsförordningen (1995:379) 26 § framgår vilka uppgifter som presenteras i statistiken.