Statistik

 
 


 

Välj den kategori som ditt diagram ska vias.

Kommun(er)
Län

Du kan välja kommuner eller län. Om du väljer län kommer du få en sammanställning av de kommuner som ingår i länet.

 
Vänsterspalt (Lägg till)
Högerspalt (Ta bort)

I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.


Visa diagram

I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.


Riket
Kommun(er)
Län
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Filtrering:
Om du vill välja alla kommuner från ett eller flera län kan du välja län ur listan och alla kommuner från det länet hamnar i högerspalten som är öppen för redigering.

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Sökning län och årtal:

Vid sökning på län:
Jag vill uppmärksamma dig om att denna sökning skapar en sammanställning av statistik utifrån alla kommuner som finns i länet du väljer i din sökning.

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på ett län och vilka årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna efter vilket län och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Riket
2023  
Antalet invånare 10551707
Antalet tjänster i årsarbetstid 845,16
Antalet ställföreträdarskap 127020
Antalet ställföreträdare 105279
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 69065
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 43073
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2501
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1327
- Godmanskap för ensamkommande barn 899
- Gode män för ensamkommande barn 639
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 13295
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7749
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 41260
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 52491
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 19082
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 78748972043
- Tillgångar 62811479184
- Inkomster 15937492859
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken 5481
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 8390
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 42
Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 9036
- Totalkostnad per kommuninvånare 122
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 1008997241
- Kommunens del i kronor 379006419
- Kommunens del i procent 38
- Enskildes del i kronor 629990822
- Enskildes del i procent 62
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 113698
- varav granskade med anmärkning 2591